Kryogen steroids

16. Re-eksportbestemmelser
. VWR International A/S forpligter sig til, for egen regning, at sikre de nødvendige indenlandske og udenlandske myndigheders tilladelse til salg af produkter og dokumentation til køber i Danmark. Alle aftaler er betinget af at sådanne tilladelser opnås. Køber er indforstået med, at de købte produkter og dokumentation ikke må anvendes i strid med de pågældende tilladelser og lovbestemmelser. Køber erklærer at han er bekendt med eksistensen af ovennævnte bestemmelser, og at re-eksport af de i denne aftale omfattede produkter derfor ikke må finde sted, uden at køber opnår de nødvendige indenlandske og udenlandske myndigheders tilladelse.

Linux/Mozilla: Linux is Mozilla's preferred platform, coz Linux is popular and doesnt have a decent browser: ergo, more Linux users are interested in/helping out Mozilla than from any other OS. But if AOL/Netscape's interests switched to another OS, and the number of full-time developers working on Mozilla/Be doubled, that will not matter any more.

Of course, all this is just conjecturing for fun, but it does make sense at some level. It certainly makes as much as sense for AOL as buying Nullsoft or Mirabilis...

engineers never lie; we just approximate the truth.

Kryogen steroids

kryogen steroids

Media:http://buy-steroids.org